UNICONTA – ORDRESTYRING.DK

ORDRESTYRING.DK anvendes som den operative platform til al styring af opgaver, ordre og projekter. Dataopsamling foretages i ORDRESTYRING.DK og anvendes til også til form af tids- og vareforbrug, indkøb og fakturakontrol til igangværende ordre foretages i ORDRESTYRING.DK.

Integration:

UNICONTA – ORDRESTYRING.DK

Overordnet beskrivelse og definition af integrationen imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK:

UNICONTA anvendes primært som økonomisystem til finans, debitor og kreditorstyring, ordre-/projektstyringen foretages udelukkende i ORDRESTYRING.DK.

ORDRESTYRING.DK anvendes som den operative platform til al styring af opgaver, ordre og projekter. ORDRESTYRING.DK anvendes også til dataopsamling i form af tids- og vareforbrug, indkøb og fakturakontrol til igangværende ordre foretages i ORDRESTYRING.DK.

ORDRESTYRING.DK anvendes som ordrerdata ejer, med integration til og fra UNICONTA, dvs. ordredata oprettes og vedligeholdes i ORDRESTYRING.DK.

Datamapning

Datamapningen imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK foretages udfra UNICONTA’ API og ORDRESTYRING.DK’s API v2.

Er felt-definitionerne i UNICONTA og ORDRESTYRING.DK ikke  ens, tages der udgangspunkt i UNICONTA’s feltlængder, da de anvendte feltlængder i ORDRESTYRING.DK for navnefelter ofte er meget lange (100 tegn) hvor de tilsvarende felter i UNICONTA typisk er på 40 -50 tegn.

Dataudveksling

Dataudveksling imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK sker automatisk udfra et fast aftalt synkroniserings interval. Kommunikationen udføres af specialudviklet integrationssoftware.

Opdaterings rækkefølge

Dataudvekslingen udføres i følgende prioriterede rækkefølge, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i at det er seneste ændring der opdateres i enten UNICONTA eller i ORDRESTYRING.DK.

1. Nye data i ORDRESTYRING.DK overføres til UNICONTA, findes der allerede data i UNICONTA opdateres de med de modtagne informationer fra ORDRESTYRING.DK.

2. Ændrede data i ORDRESTYRING.DK overføres til UNICONTA, findes data ikke i UNICONTA oprettes de, ellers opdateres de eksisterende informationer i UNICONTA

3. Nye data i UNICONTA overføres til ORDRESTYRING.DK, eksisterer der allerede data i ORDRESTYRING.DK opdateres de med de modtagne informationer fra UNICONTA.

4. Ændrede data i UNICONTA overføres til ORDRESTYRING.DK, findes data ikke i ORDRESTYRING.DK, oprettes de, ellers opdateres de eksisterende informationer med informationerne fra UNICONTA.

Kunder

Ved opstart af integrationen overføres alle kunder fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, herefter vedlige-holdes kunderne primært i ORDRESTYRING.DK. Ved oprettelse / ændring af kunder i ORDRESTYRING.DK overføres de automatisk til UNICONTA ved næste dataudveksling, ligesom kunder der oprettes eller ændres i UNICONTA automatisk overføres og opdateres i ORDRESTYRING.DK.

Kreditorer

Ved opstart af integrationen overføres alle kreditorer fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, herefter vedlige-holdes kreditorerne udelukkende i UNICONTA, da der i ORDRESTYRING.DK pt. ikke findes et GUI (Grafisk interface) til kreditor vedligeholdelse.

Indkøb / Købsfakturaer - Fakturatotaler

Alle ORDRESTYRING.DK relaterede indkøb oprettes og godkendes i ORDRESTYRING.DK, ved efterfølgende dataudveksling, overføres godkendte indkøbsfakturaer til UNICONTA.

I UNICONTA oprettes Indkøbsfakturaerne i en finanskladde med angivelse af alle relevante indkøbsfaktura informationer.incl reference til ordrenr i ORDRESTYRING.DK.

Indkøbsfakturaerne kan herefter håndteres med UNICONTA’s standard-funktionalitet til kreditor styring..

System stamdata

Nødvendige systemstamdata overføres fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, og opdateres i UNICONTA med de nøgler der anvendes i ORDRESTYRING.DK, således at systemstamdata kan udveksles.

Følgende Systemstamdata overføres:
• Finanskontoplan
• Betalingsbetingelser
• Momskoder

Kommunikation

Integrationen forudsætter en installeret og opsat UNICONTA, integrationen afvikles via en WebService.

  • Adgang til PC / UNICONTA-client f.eks. via TeamViewer for udlæsning af system- og stamdata fra eksisterende økonomisystem, og til brug for implementering og opsætning af integrationen.

Salg / Salgsfakturaer - Fakturatotaler

Alle ORDRESTYRING.DKs salgsfakturaer oprettes og udfaktureres i ORDRESTYRING.DK, ved efterfølgende dataudveksling, overføres salgsfakturaer til UNICONTA.

I UNICONTA oprettes salgsfakturaerne i en finanskladde med angivelse af ordrenr i ORDRESTYRING.DK, svarende til de modtagne data.

Salgsfakturaerne checkes og bogføres i UNICONTA med reference til det anvendte fakturanummer i ORDRESTYRING.DK.

Systemkrav

UNICONTA

Følgende UNICONTA funktionalitet skal være tilgængelig:

  • 1 ekstra bruger med fuld adgang til UNICONTA.

ORDRESTYRING.DK

  •  Adgang til ORDRESTYRING.DK web med administrator rettigheder.
  • ORDRESTYRING.DK API token for UNICONTA integration.

Teknisk beskrivelse

TDUnicontaOrdrestyringSync er en integration mellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK, der synkroniserer data mellem de to systemer.

Der oprettes brugerdefinerede felter på de tabeller i UNICONTA der synkroniseres med ORDRESTYRING.DK, således at der skabes en uniq nøgle til synkroniseringen de to systemer imellem.

Synkroniseringen afvikles som en docker container i clouden på AmazonWebServices som et serverless job, og består i at hente nye og opdaterede data samt vedligeholde disse de to systemer imellem.

De synkroniserede data er:

• Kreditorer (Tovejssynkronisering)
• Debitor (Tovejssynkronisering)
• KreditorFaktura (Ordrestyring => Uniconta)
• DebitorFaktura (Ordrestyring => Uniconta)

• Finanskontoplan (Uniconta => Ordrestyring)
• Betalingsbetingelser (Uniconta => Ordrestyring)
• Momskoder (Uniconta => Ordrestyring)

Synkroniseringen afvikles ved et fast interval, afviklingen sker i clouden, kræver integrationen ingen lokale installationer eller lignende.