PRODUKTIONSSTYRING – UNIGANTT

UniFactory’s løsninger til produktionsstyring er udviklet på basis af 20 års erfaring med implementering af
produktionsstyringssystemer i over 100 danske fremstillingsvirksomheder indenfor alle brancher.

UniGantt er udviklet med det mål at skabe et ERP-system til produktionsvirksomheder, der er langt enklere at bruge
og langt billigere i anskaffelse og drift, uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Modulbeskrivelser:

UniGantt – Produktionsplanlægning

Planlægningssystemet planlægger produktioner oprettet i Uniconta fremad eller bagud fra leveringsdato. Der kan
masse-omplanlægges på alle eller udvalgte produktioner efter prioritet. Man kan også bruge drag and drop. Start og
slutdatoer skrives ned på produktionerne i Uniconta.

UniGantt – Tidsliniestyring

Tidslinjestyringen registrerer alle varereservationer/tilgange og beholdninger, og regner ud, hvad beholdningen pr.
vare vil være dag for dag, ligesom den viser, hvilke til- og afgange, der løbende danner saldoen pr. dag.
Tidslinjestyringen er nødvendig, hvis planlægningen skal tage materialetilgængelighed i betragtning. Ellers
planlægges kun på ressourcer i forhold til hvordan de er booket. Tidslinjestyringen kan også fortælle, hvilke
salgsordrer og kunder, man får problemer med, når man indtaster leveringsdatoer fra leverandører eller får dem
opdateret fra produktionsplanlægningen.

UniGantt – Dynamisk varestatistik

”Dynamisk varestatistik”, der kan opdatere virksomhedens minimumsbeholdninger ud fra salgshistorik. Man sætter
op, hvor langt bagud i tid, man vil analysere salget, sætter en faktor, man forventer salget fremad skal ganges med,
og sætter så, hvor stor en del af det forventede salg, man vil have som minimumslager. Dette udfyldes så aut. På
varerne. Statistikken viser også i vareoversigten, hvad salget har været i antal f.eks. 3, 6 og 12 måneder bagud, og
den kan vise, hvilke varer og for hvilken værdi man har på lager, hvor der ikke har været lagerbevægelse i disse
tidsintervaller (der kan defineres flere intervaller).

UniGantt – Joobstyring

Jobstyringen viser hver medarbejder, hvilke job der er på vej. Medarbejderen kan søge job efter mange kriterier.
Start/stop funktion, der opsamler tidsforbruget. Mulighed for at melde gode, brok m.v. ud. Tiderne overføres til
produktionslinjerne i Uniconta og overskriver det forventede antal minutter (som også gemmes) og kommer dermed
med i værdien af produktionsordren.

UniGantt – Komme-Gå

Komme/gå er fuldt integreret med jobstyringen (samme skærmbillede). Her registreres komme/gå tider. Der kan
også registreres fravær af forskellige typer. Der beregnes overtid i forhold til normtid. Man kan udtrække tid pr.
medarbejder pr. tidstype fra-til-dato.

UniGantt – Afledte produktioner

Afledte produktioner gør, at der automatisk bliver oprettet under-produktionsordrer, hvis en stykliste er i flere
niveauer, og der ikke er nok på lager disponibel + bestilt af understyklisterne. Funktionen skriver også tilbage på
salgsordrelinjerne, hvilken produktionsordre, der er oprettet fra salgsordrelinjen. Hvis man har flere linjer på sin
salgsordre, kan funktionen samtidig oprette produktionsordrer på dem alle.