ØKONOMI 

Økonomimodulet i Uniconta er det centrale modul til håndtering af den totale økonomiske styring i virksomheden.

I Unicontas økonomi modul får man stillet et væld af funktioner til rådighed for optimal styring og overvågning  af virksomhedens økonomi.

Brugervenlig økonomistyring

Økonomi er det mest avancerede modul i Uniconta. Det kan bruges af alle firmaer, forbund og foreninger, store som små, avancerede som simple. Økonomi har alt, hvad du skal bruge til at bogføre, rapportere og overvåge virksomhedens økonomi.

Balance udskrifter

Der kan tilføjes op til 12 valgfrie perioder der kan udskrives på balancer samt dimensioner. Enhver balancerapport kan oprettes fra ny eller der kan justeres på en eksisterende, således rapporten bedst mulig  tilpasses virksomhedens regnskabsføring.

Indscannede bilag

Indscannede kladder og bilag kan vedhæftes alle typer af posteringer, og sendes som mail eller uploades ifm bogføring –både før og efter. Der kan opsættes både en standard og en individuel opsætning i samme kladde, også på tværs af regnskaber. Hver debitor har en ubegrænset antal kladder. Fysiske bilag kan merges, således to pdf files lægges sammen.

Bogføring

Uniconta har en dynamisk bogføringsprofil i den forstand, der selv kan tilføjes det ønskede antal bogføringskladder, samt hvilke og hvor mange felter der vises. Uniconta opererer med automatisk momsudregning, hvor den tilhørende momsrapport angiver summen for hver momskode samt en specifikation. Der kan også arbejdes med udskudt moms ifm betalte faktureringer ved handel med visse lande. Et regnskabsår kan derudover opdeles, så både år og opdelte periode kan spærres og lukkes. Der kan således bogføres på samme tid i flere regnskabsår.

Kontoplan

Kontoplanen indeholder alle nødvendige kontotyper og –arter. Den viser desuden saldo pr. konto, sum samt beregningsudtryk. Den viser saldi for to år ad gangen. Her får du et overblik dine konti – hvilket er essentielt i enhver økonomistyrin.