UNICONTA – ORDRESTYRING.DK

ORDRESTYRING.DK anvendes som den operative platform til al styring af opgaver, ordre og projekter.
Dataopsamling foretages i ORDRESTYRING.DK og anvendes til også til form af tids- og vareforbrug, indkøb og fakturakontrol til igangværende ordre foretages i ORDRESTYRING.DK.

Integration UNICONTA – ORDRESTYRING.DK

Overordnet beskrivelse og definition af integrationen imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK:

UNICONTA anvendes primært som økonomisystem til finans, debitor og kreditorstyring, ordre-/projektstyringen foretages udelukkende i ORDRESTYRING.DK.

ORDRESTYRING.DK anvendes som den operative platform til al styring af opgaver, ordre og projekter. ORDRESTYRING.DK anvendes også til dataopsamling i form af tids- og vareforbrug, indkøb og fakturakontrol til igangværende ordre foretages i ORDRESTYRING.DK.

ORDRESTYRING.DK anvendes som ordrerdata ejer, med integration til og fra UNICONTA, dvs. ordredata oprettes og vedligeholdes i ORDRESTYRING.DK.

Opdaterings rækkefølge

Dataudvekslingen udføres i følgende prioriterede rækkefølge, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i at det er seneste ændring der opdateres i enten UNICONTA eller i ORDRESTYRING.DK.

1. Nye data i ORDRESTYRING.DK overføres til UNICONTA, findes der allerede data i UNICONTA opdateres de med de modtagne informationer fra ORDRESTYRING.DK.

2. Ændrede data i ORDRESTYRING.DK overføres til UNICONTA, findes data ikke i UNICONTA oprettes de, ellers opdateres de eksisterende informationer i UNICONTA

3. Nye data i UNICONTA overføres til ORDRESTYRING.DK, eksisterer der allerede data i ORDRESTYRING.DK opdateres de med de modtagne informationer fra UNICONTA.

4. Ændrede data i UNICONTA overføres til ORDRESTYRING.DK, findes data ikke i ORDRESTYRING.DK, oprettes de, ellers opdateres de eksisterende informationer med informationerne fra UNICONTA.

Datamapning

Datamapningen imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK foretages udfra UNICONTA’ API og ORDRESTYRING.DK’s API v2.
Er felt-definitionerne i UNICONTA og ORDRESTYRING.DK ikke  ens, tages der udgangspunkt i UNICONTA’s feltlængder, da de anvendte feltlængder i ORDRESTYRING.DK for navnefelter ofte er meget lange (100 tegn) hvor de tilsvarende felter i UNICONTA typisk er på 40 -50 tegn.

Dataudveksling

Dataudveksling imellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK sker automatisk udfra et fast aftalt synkroniserings interval. Kommunikationen udføres af specialudviklet integrationssoftware.

Kunder

Ved opstart af integrationen overføres alle kunder fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, herefter vedlige-holdes kunderne primært i ORDRESTYRING.DK. Ved oprettelse / ændring af kunder i ORDRESTYRING.DK overføres de automatisk til UNICONTA ved næste dataudveksling, ligesom kunder der oprettes eller ændres i UNICONTA automatisk overføres og opdateres i ORDRESTYRING.DK.

Kreditorer

Ved opstart af integrationen overføres alle kreditorer fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, herefter vedlige-holdes kreditorerne udelukkende i UNICONTA, da der i ORDRESTYRING.DK pt. ikke findes et GUI (Grafisk interface) til kreditor vedligeholdelse.

Indkøb / Købsfakturaer - Fakturatotaler

Alle ORDRESTYRING.DK relaterede indkøb oprettes og godkendes i ORDRESTYRING.DK, ved efterfølgende dataudveksling, overføres godkendte indkøbsfakturaer til UNICONTA. I UNICONTA oprettes Indkøbsfakturaerne i en finanskladde med angivelse af alle relevante indkøbsfaktura informationer.incl reference til ordrenr i ORDRESTYRING.DK.
Indkøbsfakturaerne kan herefter håndteres med UNICONTA’s standard-funktionalitet til kreditor styring..

System stamdata

Nødvendige systemstamdata overføres fra UNICONTA til ORDRESTYRING.DK, og opdateres i UNICONTA med de nøgler der anvendes i ORDRESTYRING.DK, således at systemstamdata kan udveksles.
Følgende Systemstamdata overføres:
• Finanskontoplan
• Betalingsbetingelser
• Momskoder

Kommunikation

Integrationen forudsætter en installeret og opsat UNICONTA, integrationen afvikles via en WebService.

  • Adgang til PC / UNICONTA-client f.eks. via TeamViewer for udlæsning af system- og stamdata fra eksisterende økonomisystem, og til brug for implementering og opsætning af integrationen.

Salg / Salgsfakturaer - Fakturatotaler

Alle ORDRESTYRING.DKs salgsfakturaer oprettes og udfaktureres i ORDRESTYRING.DK, ved efterfølgende dataudveksling, overføres salgsfakturaer til UNICONTA. I UNICONTA oprettes salgsfakturaerne i en finanskladde med angivelse af ordrenr i ORDRESTYRING.DK, svarende til de modtagne data.
Salgsfakturaerne checkes og bogføres i UNICONTA med reference til det anvendte fakturanummer i ORDRESTYRING.DK.

Systemkrav

Systemkrav
UNICONTA
Følgende UNICONTA funktionalitet skal være tilgængelig:
1 ekstra bruger med fuld adgang til UNICONTA.
ORDRESTYRING.DK
• Adgang til ORDRESTYRING.DK web med administrator rettigheder.

• ORDRESTYRING.DK API token for UNICONTA integration.

Teknisk beskrivelse

TDUnicontaOrdrestyringSync er en integration mellem UNICONTA og ORDRESTYRING.DK, der synkroniserer data mellem de to systemer.
Der oprettes brugerdefinerede felter på de tabeller i UNICONTA der synkroniseres med ORDRESTYRING.DK, således at der skabes en uniq nøgle til synkroniseringen de to systemer imellem.
Synkroniseringen afvikles som en docker container i clouden på AmazonWebServices som et serverless job, og består i at hente nye og opdaterede data samt vedligeholde disse de to systemer imellem.
De synkroniserede data er:
• Kreditorer (Tovejssynkronisering)
• Debitor (Tovejssynkronisering)
• KreditorFaktura (Ordrestyring => Uniconta)
• DebitorFaktura (Ordrestyring => Uniconta)

• Finanskontoplan (Uniconta => Ordrestyring)
• Betalingsbetingelser (Uniconta => Ordrestyring)
• Momskoder (Uniconta => Ordrestyring)

Synkroniseringen afvikles ved et fast interval, afviklingen sker i clouden, kræver integrationen ingen lokale installationer eller lignende.

Kontakt os

Vil du vide mere?
Vi er altid klar med rådgivning omkring den løsning, som passer til dit behov.

salg@thors-data.dk

+45 5120 8040

THORS-DATA ApS | Trimmelbakken 7 | Thorsager | DK-8410 Rønde

Mandag-fredag fra klokken 8.00 til 16.00